A A A K K K
людям з порушенням зору
Комунальна установа "Центр професійного розвитку педагогічних працівників Старосинявської селищної ради"

Інституційний аудит

Міністерством освіти і науки України внесено зміни до Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти та затверджено Порядок проведення позапланових перевірок закладів загальної середньої освіти

Наказ МОН від 30.04.2021 № 493 "Деякі питання здійснення державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти"

Наказ МОН від 09.01.2019 № 17 "Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти"

Методичні рекомендації щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у школах

Орієнтовні рівні якості освітніх та управлінських процесів для самооцінювання закладу освіти

Лист Державної служби якості освіти України від 28.05.2019 № 01/01-22/1333 "Щодо окремих питань формування системи забезпечення якості освіти"

Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої сиситеми забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти

Орієнтовні критерії та індикатри для самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу дошкільної освіти

Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти

Орієнтовні критерії та індикатори для самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу позашкільної освіти

 

Інституційний аудит — це комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток. Далі за посиланням: https://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/instytutsiinyi-audyt

 

ІНСТИТУЦІЙНИЙ АУДИТ — НОВА ПРОЦЕДУРА ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ

          Інституційний аудит – це зовнішнє оцінювання роботи школи, під час якого незалежні експерти оцінюють освітні та управлінські процеси. Аудит є новою для України процедурою вивчення діяльності школи, яка прийшла на зміну державній атестації шкіл. Його ідея – відійти від радянських перевірок шкіл, завдання яких було знайти проблеми. Аудит покликаний не карати, а підтримати школи та показати їм, як стати кращими. Це новий формат співпраці на місцевому та національному рівнях, який є запорукою майбутнього вдосконалення української освіти. 

          Тоді, як державна атестація була по суті перелистуванням папірців та перевіряла лише відповідність роботи школи вимогам законодавства, інституційний аудит дивиться на школу комплексно, – очима учнів, їхніх батьків, вчителів та директора. Інституційний аудит має на меті проаналізувати та оцінити якість освітньої діяльності школи та надати закладу рекомендації і підтримку у вдосконаленні його роботи. Тоді як державна атестація показувала школі лише "що не так у документах" та не оцінювала реальну роботу школи, інституційний аудит аналізує діяльність закладу та показує "як зробити школу кращою". 

          Місія аудиту – допомогти школам підвищити якість їхньої діяльності та сприяти зростанню суспільної довіри до освіти. 

          Аудити проходитимуть у школах кожні 10 років. Частіше таке оцінювання може відбуватись позапланово за ініціативою засновника (місцевої влади), або ж самого директора, педагогічного колективу чи наглядової ради школи. Разом з тим підставою для проведення позапланового аудиту є незалежні зовнішні моніторинги. 

          Проводять інституційний аудит представники Державної служби якості освіти та незалежні освітні експерти, серед яких педагоги, методисти, директори та заступники директорів шкіл з усієї України. Таким чином на школу дивиться не тільки держава, але й ті, хто безпосередньо працюють в системі освіти. 

          Для проведення аудиту у школі формується експертна група. Залежно від розміру школи та кількості в ній вчителів експертна група може складатись з 3-12 експертів. Освітні експерти це досвідчені педагоги, а також керівники і заступники керівників шкіл та інші фахівці, які пройшли спеціальне навчання та підготовлені до оцінювання школи за критеріями інституційного аудиту. Всі експерти мають педагогічну освіту та працюють у школі не менше 5 років.

          Інституційний аудит оцінює роботу школи за чотирма напрямами:

          1. Освітнє середовище (наскільки учням безпечно і комфортно у школі, який в закладі мікроклімат, чи створені комфортні умови для вчителів, як організоване харчування, як облаштовані навчальні кабінети, яке в них є обладнання для навчання учнів та роботи вчителів, яке середовище у школі під час перерв, як учні взаємодіють між собою та з вчителем, чи вільне освітнє середовище школи від будь-яких форм насильства, булінгу та дискримінації, чи дотримуються учасники освітнього процесу принципів академічної доброчесності, чи створене у школі інклюзивне освітнє середовище тощо).

          2. Система оцінювання учнів (як вчителі оцінюють навчальні досягнення учнів, чи застосовують формувальне оцінювання, наскільки система оцінювання прозора і зрозуміла учням, чи вона допомагає учням робити висновки та покращувати свої результати у майбутньому). 

          3. Педагогічна діяльність (як вчителі працюють з аудиторією на уроках, чи застосовують вчителі компетентнісний підхід у навчанні, чи вчителі адаптували свою роботу в умовах пандемії коронавірусу, як вони проводять навчання дистанційно, як вчителі налагоджують комунікацію та співпрацю з учнями, чи вчителі займаються власним професійним розвитком тощо). 

          4. Управлінські процеси (як налагоджені управлінські та адміністративні процеси в школі, наскільки управлінські рішення сприяють покращенню якості освітньої діяльності у закладі, як директор займається розвитком школи, чи розбудована у школі внутрішня система забезпечення якості освіти, наскільки вона є ефективною).

          Інституційний аудит є комплексним вивченням освітньої діяльності школи, втім не повинен заважати освітньому процесу, відволікати вчителів та учнів, обтяжувати керівництво школи додатковими витратами. Експертна група працює у закладі автономно і школа не зобов'язана забезпечувати логістику (доїзд, поселення), харчування та інші потреби учасників експертної групи.

          Етап роботи експертів у закладі триває до 10 робочих днів (у малих школах це може бути кілька днів, у великих закладах експертам може знадобитись більше часу). Втім сама процедура аудиту займає більше часу, включаючи підготовчий етап та складання документації за результатами аудиту.

 

Вхід для адміністратора